Ruajtja e AS / RS

z4

Depoja e automatizuar Stereo në vetvete është pajisje automatizimi mekatronik, nevoja për inspektim, mirëmbajtje dhe mirëmbajtje të rregullt, dhe automatizimi i pajisjeve depo tre-dimensionale ka shumë përbërës, funksionim me frekuencë të lartë për një kohë të gjatë, përbërësit duhet të kenë veshin, plakjen, fenomenin e dëmtimit, pajisjet shpesh dështimi dhe ndikimi i nevojave normale të prodhimit, kështu që është e nevojshme që me kohë, të saktë, mirëmbajtje efektive, të mund të bëhet depoja automatike stereo për të maksimizuar dhe përmbushur projektimin origjinal, standardet e prodhimit dhe kërkesat teknike, dhe mund të sigurojë funksionimin e sigurt dhe të besueshëm të automatizuar pajisje depo stereo, zvogëloni shkallën e dështimit dhe zgjasin jetën e shërbimit të pajisjeve.

Rasti i Mirëmbajtjes së Projektit

edf0

Anji Logjistika

uxux

Grupi HUAYING